Publikace nabízející unikátně pestrý obraz doby a odkazu rodu a firmy Lanna

Monumentální dílo a historie tří generací česko‐rakouské rodiny a firmy Lanna se vrací do centra pozornosti v kolektivní monografii Lanna et Lanna: Rodina a podnikání vydávané společně Historickým ústavem AV ČR a nakladatelstvím NEBE. Inspirativní příběh výjimečného rodu podnikatelů a vícerozměrný pohled na rozvoj průmyslu, společnosti, architektury a umění v Čechách a habsburské monarchii doprovází na 344 stranách 240 ilustrací, historických i současných fotografií, dobových reprodukcí či jiných dokumentů, mnohdy dosud nepublikovaných.

Kniha obsahuje studie z oblasti hospodářských a sociálních dějin, dějin umění, architektury, dopravy, techniky, ale také z oblasti péče o kulturní a technické dědictví, které Lannové po sobě zanechali. Zvláštní pozornosti se dostalo rodinným vilám v palladiánském stylu, které byly v 70. letech 19. století postaveny v exkluzivních lokalitách pražské příměstské Bubenče a předalpského Gmundenu. Pražská vila Lanna s bohatou výmalbou Viktora Barvitia a Heinricha Gärtnera, která nyní patří Akademii věd České republiky, hostila 1. – 3. června 2021 mezinárodní vědeckou konferenci Lanna et Lanna, která byla uspořádána Historickým ústavem AV ČR a společností NEBE. Referáty, které zazněly na této konferenci, položily základ předkládané publikace.

Texty jsou v knize doprovázeny zcela originálními dobovými fotografiemi a ilustracemi, z nichž mnohé velkoryse poskytl potomek Adalberta Lanny mladšího v ženské linii Hubertus Trauttenberg. Úvodní část se věnuje politickému a ekonomickému prostředí habsburské monarchie, počátkům a rozvoji dopravní infrastruktury a specifickým formám rodinného podnikání, které vyrůstalo v konkurenci i ve spojenectví se šlechtickým velkostatkem Schwarzenbergů. Cesta rodu Lanna z rakouské Solné komory do jihočeských Budějovic a posléze do Prahy, z hlediska sociálního pak z řemeslnicko-obchodnického prostředí mezi novou nobilitovanou velkopodnikatelskou elitu, byla naplněna prací herkulovských rozměrů, stavbou lodí, objektů a mostů, provozováním koněspřežky z Budějovic do Lince, splavňováním a kanalizováním řek, založením hutnického provozu a paroplavebních společností, výstavbou parostrojních železnic či dálkovým mezinárodním obchodem dřívím, které natrvalo změnily podobu české a rakouské krajiny. Všechna úspěšně realizovaná technická a stavební díla lemují zlomová období rodinné firmy. Řečí rodových sídel Lannů je vyprávěn hlavní příběh milovníka umění, sběratele, mecenáše, zakladatele kulturních a vzdělávacích institucí v Čechách Adalberta Lanny mladšího. Při cestě po lannovských rezidencích je také vůbec poprvé výrazně vyzdvižena osobnost nejmladšího, a tedy i posledního z rodu Lannů, JUDr. Adalberta Lanny, který se rozhodl především ze zdravotních a válečných důvodů veškeré rodinné podnikání ukončit.

Proměnám krajiny a rozvoji měst se věnují kapitoly, které mapují splavňování na dolní Vltavě a horním Labi. Jako vrchol železničního podnikání firmy Lanna s jejími společníky Johannem Schebkem a Moritzem Gröbem v habsburské monarchii je pojednána stavba Dráhy císaře Františka Josefa z Vídně do Budějovic, Plzně a Chebu a z Gmündu do Prahy.

Knihu uzavírají příspěvky, které přihlížejí k historiografii, k regionálním akcentům, vztahům mezi česky a německy hovořícími aktéry a rovněž tak k památkové péči o dochované technické a stavební dědictví na obou stranách dnešní česko-rakouské státní hranice. Odkaz rodiny a firmy Lanna svou rozsáhlostí a pestrostí reprezentuje mimořádné kulturní a technické dědictví, které přetrvalo do 21. století.

Bibliografický záznam: Milan Hlavačka a Jiří Kopáček (ed.). LANNA et LANNA: rodina a podnikání. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky; České Budějovice: Nebe s.r.o., 2022, 344 s. ISBN 978‐80‐7286‐399‐0 (Historický ústav Akademie věd České republiky) a ISBN 978‐80‐906008‐1‐2 (NEBE s.r.o.)

Jednotlivé příspěvky v tomto knižním sborníku jsou uspořádány tematicky podle realizovaného programu a doplněny o odkazový aparát a ilustrace. Z průběhu konference včetně její exkurzní části vznikl také souborný audiovizuální záznam a jednotlivá vystoupení a rozpravy jsou živě ke zhlédnutí ve filmotéce na internetovém portálu LANNA.

Přehled míst, kde je knihu možně zakoupit ZDE!

nahoru