Nejstarší zachovaná loděnice v Čechách, dokládající průmyslový rozvoj ve městě

Vznik císařsko-královské, později schwarzenberské a na začátku 19. století Lannovy loděnice ve Čtyřech Dvorech souvisí se splavněním Vltavy po nástupu Habsburků na český trůn. Loděnice na levém břehu Vltavy byla postavena v letech 1547–1550 plavci z Gmundenu na popud císaře Ferdinanda I. Jejím účelem bylo stavět a opravovat lodě, které dopravovaly sůl dovezenou do Českých Budějovic ze Solné komory dále do vnitrozemí. První loď, naložená 125 bečkami soli (11 tun), vyplula do Prahy 28. září 1550. Ploché dřevěné říční lodě s malým ponorem zvané Zille (cíly), stavěné obvykle s odkrytou palubou, dostaly po jejich rozšíření v Čechách označení „vltavští naháči“.

Plavba císařské soli vyžadovala odborně zdatné zkušené pracovníky. Před rokem 1714 tak přicházeli do Českých Budějovic první ze silné generace Lannů od Ebensee u vyústění řeky Travny do jezera Traunsee. Většina z nich pracovala jako plavci nebo loďmistři v císařských službách. Úlohu c. k. loďmistrů, kteří měli právo stavět i opravovat lodě a dopravovat po nich sůl, zastával od 18. století rod Lanna. Dne 31. 12. 1773 si přepravu soli i loděnici pronajalo od státní solní správy ředitelství hlubockého panství. V roce 1829 došlo ke zrušení státního solního monopolu a hlubocké panství v roce 1832 odkoupilo od státu loděnici s personálem, 12 loděmi a závazkem dopravovat ročně z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou 110 000 beček soli. K největšímu rozkvětu došlo za A. Lanny staršího, který si loděnici 15. 5. 1832 od hlubockého panství za 870 zlatých pronajal a přeměnil ji ve vlastní podnik. K dopravě soli připojil také obchod se stavebním a loďařským dřívím. Lanna odkoupil areál loděnice včetně rodného domku od hlubockého panství v roce 1852.

Největší produkce dosáhla loděnice v letech 1851–1862, kdy bylo ročně postaveno průměrně 300 lodí. V loděnici se stavěly čluny, převoznické prámy, ruční bagry pro úpravu plavební dráhy a především 2 typy lodí: menší 33,1 x 3,97 m s výškou 0,81 m na 21 t nákladu, větší 44,5 x 4,75 m s výškou 0,98 m na 56 t nákladu. Posádku tvořil kormidelník a 5 až 8 plavců. Tyto lodě byly stavěny tak, aby po přepravě zboží mohly být rozebrány a použity jako stavební materiál. Tím byla ušetřena jejich náročná doprava zpět. Stavěly se ze smrkových nebo jedlových fošen. Jako těsnící materiál se používala koudel a podponorová část byla opatřena dehtovým nátěrem. Měly malý ponor, aby i při nízké vodě dobře proplouvaly vorovými propustmi a nezachytávaly se o kameny. Při jejich stavbě bylo zaměstnáno 60–80 dělníků, skupiny po 8 mužích stavěly celou loď od začátku do konce přibližně 10 dní při 10hodinové pracovní době. Po řece pluly lodě samotíží, podle potřeby používala posádka krátká vesla.

S rozvojem železnice po roce 1862 poklesl zájem o lodní přepravu. Zprávy Obchodní a živnostenské komory po roce 1890 o loděnici ve Čtyřech Dvorech již nehovoří. A. Lanna mladší zřídil roku 1905 Lannovu nadaci pro sirotky, které 4. 1. 1908 věnoval loděnici s částí pozemků. Areál Lannovy loděnice je od roku 1963 chráněn jako nemovitá kulturní památka. V letech 2008—2011 byl realizován projekt vltavské vodní cesty pro rekreační plavbu, jehož součástí bylo i postavení koncového přístaviště Lannova loděnice. Přístaviště bylo v roce 2021 doplněno o přístavní hranu na protějším Jiráskově nábřeží. 

Stavba lodí v Lannově budějovické loděnici na kresbě Jiřího Zorna z poloviny 19. století. Archiv SOkA.
Stavba lodi na Lannově loděnici. T. Žákavec, 1936.
Zaklenutá vrata směrem od řeky zajišťující přístup do budovy. Foto NEBE 2024.
Areál Lannovy loděnice je nejstarší zachovanou loděnicí v Čechách. Foto NEBE 2024.
V roce 2010 bylo postaveno přístaviště Lannova loděnice. Foto NEBE 2024.
Přístaviště Lannova loděnice pro osobní lodní dopravu a malá plavidla se nachází v těsné blízkosti Dlouhého mostu. Foto NEBE 2024.
Plovoucí molo v délce 60 m je ukotveno k pilířům tak, aby bezpečně vydrželo i stoletou vodu. Foto NEBE 2024.
Přístaviště Lannova Loděnice bylo v roce 2021 doplněno o přístavní hranu na protějším Jiráskově nábřeží. Foto NEBE 2024.
nahoru