Jediná národní kulturní památka v Českých Budějovicích

Strážní domek, na křižovatce ulic Mánesova a F. A. Gerstnera, byl postaven v roce 1828 v rámci výstavby nákladního nádraží koněspřežné železnice. Areál nádraží byl postaven na břehu tehdejšího Krumlovského rybníka, a kromě strážního domku zde stálo dřevěné skladiště, točna, jeřáby pro zvedání nákladu, remíza pro vozidla a obytná budova pro zaměstnance. Domek sloužil jako služebna a byt pro hlídače dráhy. Na celé trase koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince se nacházelo celkem 52 strážních domků.

Od nákladního nádraží vedl 400 m dlouhý dřevěný most přes Krumlovský rybník až k řece Malši. Po zrušení koněspřežné dráhy byl areál nádraží prodán ve dražbě sousední firmě Koh-i-noor Hardtmuth. Od té doby sloužil domek jako skladiště, vrátnice a kancelář. V roce 1971 byla koněspřežná dráha včetně strážního domku zapsána na seznam národních kulturních památek, díky čemuž nebyl domek zbourán při rozšiřování Mánesovy ulice v roce 1977, ale musel být přemístěn o necelých 10 m. Dům byl podbetonován a posouván pomocí dvou trakčních hydraulických válců po pěti dvoj kolejových kolejnicích. Namáhavý přesun 225 tun těžké budovy realizovali specialisti z národního podniku Transféra Praha, kteří už měli předchozí zkušenost z přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v roce 1975. Následně po přesunu přešel domek do správy Jihočeského muzea, které jej rekonstruovalo a od roku 1992 je v něm umístěna expozice věnovaná koněspřežní železnici. Jedná se o jednu z mála dochovaných nejstarších dopravních staveb v Česku.

Bližší informace o železničním podnikání firmy Lanna naleznete ZDE

Areál českobudějovické nádraží kolem 1830. Archiv Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Pohled na továrnu L. & C. Hardtmuth v roce 1890. V popředí obrázku je zobrazen areál nádraží včetně strážního domku. Archiv SOkA.
Strážní domek v 1972 na barevné litografii Jiřího Boudy. Archiv NEBE.
Stěhování strážního domku koněspřežní železnice při rozšiřování Mánesovy třídy 1977. Sbírka J. Dvořáka.
Strážní domek na nároží ulic Mánesova a F.A. Gerstnera. Foto NEBE 2023.
Národní kulturní památka, od roku 1979 ve správě Jihočeského muzea; foto NEBE 2023.
Pamětní deska stavitele dráhy F.A. Gerstnera, připomíná první evropskou železnici v Českých Budějovicích. Foto NEBE 2023.
V domku je od roku 1992 umístěna expozice Jihočeského muzea, připomínající historii koněspřežní železnice. Foto NEBE 2023.
nahoru