Společně s přehradou v Kořensku tvoří nejmladší stupně Vltavské kaskády

O stavbě vodního díla v Hněvkovicích pro potřeby vltavské plavby bylo uvažováno už během období první republiky. S plánováním se nakonec začalo až v druhé polovině 20. století, po rozhodnutí postavit jadernou elektrárnu v Temelíně vzdálenou přibližně 4 km od Vltavy. S přípravou stavby vodního díla v Hněvkovicích se začalo v roce 1978 na pokyn Ministerstva lesního a vodního hospodářství. Projektová dokumentace byla vypracována v roce 1984 a stavba byla realizována v letech 1986–1991 současně s vodním dílem Kořensko. Dodavatelem stavebních prací se stal národní podnik Výstavba elektrárny Temelín a dodavatelem technologie ČKD Blansko. Voda v nádrži zaplavila úzké a mělké říční údolí Vltavy mezi Hlubokou a Týnem. Celková zatopená plocha je 276,7 ha a délka přehrady 18,65 km sahá svým vzdutím až po jez v Hluboké. Pod hladinou zmizely jezy a obce Buzkov, Jaroslavice a část Purkarce.

Vodní dílo Hněvkovice tvoří betonová hráz, plavební komora a vodní elektrárna. Délka hráze je 191 m a výška hráze nade dnem 23,5 m. V přehradním tělesu jsou zabudovány tři korunové přelivy o šířce 12 m, které jsou oddělené betonovými pilíři o šířce 5 m. Přes korunu hráze vede silnice III. třídy. Součástí původní výstavby byla pouze hrubá stavba plavební komory bez vystrojení technologickou části. Plavební komora byla dokončena až v letech 2009-2011 v rámci projektu „Splavnění vodní cesty Vltavy“ Ateliéru 8000. Maximální spád komory činí 19 m, po Štěchovicích jde o druhou nejhlubší plavební komoru v České republice. Komora o délce 45 m a šířce 6 m je určena pro lodě nosnosti do 300 tun.

Součásti levobřežní části hráze je malá vodní elektrárna společnosti ČEZ, ve které jsou instalovány 2 Kaplanovy turbíny s instalovaný výkonem 9,6 MW. Provoz elektrárny je plně automatizován a dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích. V letech 2019–2021 byla elektrárna zmodernizovaná.

Hlavní funkcí vodní nádrže je spolehlivě zabezpečit požadované odběry technologické vody jaderné elektrárny za všech okolností. Čerpací stanice byla postavena na levém břehu v těsné sousedství přehrady, včetně přívodního potrubí do areálu Temelína. Zpětně se voda vypouští v prostoru nádrže Kořensko. V letech 2020-2022 byla společností Metrostav provedena modernizace vodní díla Hněvkovice, po které dokáže pojmout i desetitisíciletou povodeň. Součástí rekonstrukce byla výměna 70 tunových dolních vrat plavební komory.

Audio – vizuální záznamy ČT

Textové zdroje

Vodní dílo Hněvkovice tvoří betonová hráz, plavební komora a vodní elektrárna. Foto NEBE 2024.
Plavební komora umožnuje od roku 2011 proplavení plavidel na Vltavské vodní cestě. Foto NEBE 2024.
Velín plavební komory. Sbírka A8000.
Osazování 70 tunových vrat plavební komory v roce 2022. Sbírka Metrostav.
Loď Hněvkovice správy přehrady. Foto NEBE 2024.
Chodba do hráze přehrady. Foto NEBE 2024.
Trafostanice elektrárny Hněvkovice. Foto NEBE 2024.
Čerpací stanice jaderné elektrárny Temelín. Foto NEBE 2024.
nahoru