Technická památka, která je impozantně začleněna do krajiny poblíž Sychrovského zámku

Nejmalebnější část trati Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Liberce do Pardubic představuje dvoupatrový kamenný viadukt za tunelem u Sychrova, vystavěný na úseku z Liberce do Jaroměře 1857-1859 konsorciem firem Bratři Kleinové, A. Lanna a Johann Schebek. Železniční most ztvárněný po vzoru římských akvaduktů svou délkou 117,6 m a výškou 29,4 m překlenuje mohutnými náspy a osmi oblouky z vápencových a pískovcových kvádrů hluboké údolí řeky Mohelky mezi Sychrovem a Radotínem.

Iniciátory stavby trati začleňující Liberec do železniční sítě habsburské monarchie s napojením na saskou Žitavu byli jak představitelé místního textilního průmyslu v čele s Johannem Liebigem, tak stát, sledující strategické cíle železničního spojení pevností v Hradci Králové a Josefově s Olomoucí několik let před vypuknutím prusko-rakouské války. Ve druhé polovině padesátých let 20. století prošel viadukt celkovou rekonstrukcí, se zásadní změnou horní partie.

Bližší informace o železničním podnikání firmy Lanna naleznete ZDE

Designově je stavba zpracována po vzoru římských viaduktů. Foto NEBE.
Dobová ilustrace Sychrovského viaduktu. T. Žákavec, 1936.
Viadukt překlenuje údolí řeky Mohelky mezi Sychrovem a Radotínem. Foto NEBE.
Detail dvoupatrového viaduktu. Foto NEBE.
nahoru