Mohutný třípatrový novogotický palác, který si A. Lanna st. nechal postavit v letech 1857–1859 na rohu dnešní Havlíčkovy a Hybernské ulice.

V roce 1857 si A. Lanna starší v Praze postavil palác ohlašující vzestup firmy, která z lodní dopravy přešla na budování železniční sítě. Důležité bylo jak umístění paláce u dnešního Masarykova nádraží, tak architektonický styl, který masivní krakorcovou římsou a dalšími prvky evokuje středověký hrad. Do novogotických ornamentálních vlysů je začleněn monogram AL, a pádla zkřížená s kotvou připomínající loďařskou éru firmy a její budějovické kořeny. Významným aspektem architektonického poselství byla i nápadná podobnost paláce s nedalekými Josefskými kasárnami (dnes obchodní dům Palladium), které byly budovány od roku 1857 jako zmenšená verze vídeňských kasáren (Arsenal), dokončených v témže roce.

Kasárny v blízkosti centra města byly zřizovány ve všech metropolích podunajského císařství jako preventivní opatření, které mělo zabránit opakování revoluce z roku 1848. Lanna starší se tedy svým pražským palácem přihlásil jednak ke slavné středověké tradici metropole českého království, jednak k Vídni a císařskému domu. Tato PR strategie měla úspěch díky systematické kulturní, společenské a charitativní aktivitě, jejímž centrem se lannovský palác stal v následujících desetiletích. Podnikatelská rodina v Praze rychle zapustila kořeny, takže půl století po jejím příchodu do hlavního města byl Adalbert Lanna mladší pro Pražany jednoduše Němec ze staropražské rodiny (Zlatá Praha 1910).

Bližší informace o rezidencích rodiny Lanna naleznete ZDE

Palác Lanna na rohu ulic Hybernská a Havlíčkova. Foto NEBE.
Pohled do Hybernské ulice v roce 1874. Vpravo palác Lanna. T. Žákavec, 1936.
Symbolické bylo umístění paláce u dnešního Masarykova nádraží. Foto NEBE.
Dnes palác vlastní společnost FINEP, která si zde vytvořila reprezentativní sídlo. Foto NEBE.
nahoru