Železniční stanice na původní uhelné trati ze Smíchova do Hostivic

Až do poloviny 19. století byly Košíře malou vsí uprostřed vinic s významnou usedlostí Cibulka s výrazným lesoparkem patřící Thun-Hohensteinům. S rozvojem průmyslu na Smíchově se obec postupně začala proměňovat v dělnickou osadu. V letech 1868–1872 byla skrze lesopark postavena železnice propojující Smíchov s Hostivicemi. Stavbu realizovala společnost Buštěhradská dráha, která v Cibulce roku 1872 zprovoznila menší patrovou výpravní budovu v neorenesančním stylu.

Kvůli nízkému vytížení fungovala stanice Cibulka pouze do roku 1877, poté byla ještě krátce zprovozněna v letech 1928–1938 pod názvem Stodůlky. Železniční zastávka Praha-Cibulka byla roku 1929 posunuta blíže ke Smíchovu. V roce 1989 byla v místě původního nádraží Cibulka zřízena nová železniční zastávka Praha–Stodůlky. Původní budova nádraží se zachovala do dnes, ale bez architektonických prvků. V současné době je budova v dezolátním stavu.

Stávající železniční zastávka Praha-Cibulka. Foto NEBE 2023.
Budova nádraží Cibulka je v současné době v dezolátním stavu. Foto NEBE 2023.
Původní areál nádraží doplnila roku 1989 nová železniční zastávka Praha–Stodůlky. Foto NEBE 2023.
Provoz na nádraží Cibulka byl ukončen v roce 1938, od té doby je budova nevyužívaná. Foto NEBE 2023.
Plán budovy nádraží z roku 1870. Archiv MČ Praha 5.
Nádraží Cibulka v roce 1937. Foto Václav Mochan.
Pohled na areál usedlosti Cibulka s výrazným lesoparkem kolem roku 1820. Sbírka MMP.
Dělnická kolonie Cibulka na pohlednici z první poloviny 20. století. Archiv spolku Cibulka.
nahoru