Rozpadající secesní památka ležící v ochranném pásmu UNESCO

Původní myšlenka na propojení Smíchovského nádraží s ostatními pražskými nádražími a tratěmi vznikla začátkem 60. let 19 století, ale uskutečnila se až stavbou tzv. Pražské spojovací dráhy 1872. Stavbu trati realizovala železniční společnost Dráha císaře Františka Josefa, která pod Vyšehradem postavila jednopatrovou výpravní budovu pro nákladní dopravu. S velkým odstupem byla v roce 1888 otevřena zastávka také pro dopravu osobní.

Projekt na přeměnu stanice a vybudování nového osobního nádraží, prosazovaný od roku 1891, ztroskotal. Dosavadní budova byla postupně zvětšována, například 1896 byla vyhotovena přístavba čekáren. Po řadě složitých jednání mezi Prahou a železniční správou došlo roku 1903 k dohodě o přeměně stanice na čistě osobní nádraží. V letech 1904–1905 bylo nákladní nádraží zbořeno a nahrazeno novou budovou v secesně historizujícím slohu s hrázděnou čekárnou na ostrovním nástupišti. Vysoký násep umožnil zřízení vstupu na nástupiště přímo podchodem z ulice, který se stal prvním železničním podchodem v Praze. Z původního areálu nádraží se zachoval pouze strážní domek směrem k Vltavě.

Československé státní dráhy 1960 stanici Vyšehrad zrušily, nadále sloužila jen jako výhybna. K roku 2000 byl areál nádraží zapsán do Seznamu nemovitých památek. Dráhy v roce 2007 chátrající objekt bývalého nádraží prodaly soukromému vlastníkovi, jenž začátkem roku 2008 nechal zbořit památkově chráněnou hrázděnou čekárnu. Stav budovy nádraží se dále zhoršuje a hrozí i zřícení. V roce 2019 vznikla petice s názvem „Zachráníme nádraží Vyšehrad“. Městská část Praha 2 se dlouhodobě snaží nádraží dostat do svého majetku, plánuje zde zřídit výstavní prostory pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy.

Bližší informace o železničním podnikání firmy Lanna naleznete ZDE

Původní budova vyšehradského nádraží během železniční nehody v roce 1901. Archiv Vyšehradskej.cz
Pohled z ulice Svobodova na rozpadající se nádraží. Foto NEBE 2023.
Vyšehradské nádraží s krytou čekárnou, pohled od kolejiště. Foto NEBE 2023.
Historická stavební dokumentace budovy z roku 1904, na které je vidět podchod propojující nádraží s hrázděnou čekárnou. Archiv Zachráníme nádraží Vyšehrad.
Památkově hrázděná čekárna v roce 2007 před ilegální demolicí. Archiv Zachráníme nádraží Vyšehrad.
Strážní domek v roce 2007 ještě obsazený signalistou. Archiv Zachráníme nádraží Vyšehrad.
Po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v roce 2014 je strážní domek opuštěný. Foto NEBE 2023.
Detail rozpadající památky. Foto NEBE 2023.
Detail na litinové sloupky podepírající dřevěnou konstrukci čekárny. Foto NEBE 2023.
Znak okřídleného kola nad vstupem nádraží. Foto NEBE 2023.
nahoru