Významná technická památka a druhý nejstarší dochovaný pražský most přes Vltavu

První železniční most přes Vltavu, po Juditině a Karlově třetí pražský most, byl vystavěn v letech 1846–1849 jako součást projektu Severní státní dráhy. S celkovou délkou 1120 m se jednalo až do roku 1910 o nejdelší železniční most v Evropě. Dodavatelem byly firmy bratří Kleinů a Adalberta Lanny, stavbu vedl dopravní inženýr Alois Negrelli (1799–1858), projektant Suezského průplavu.

Viadukt spojuje Nádraží severní státní dráhy (dnes Masarykovo nádraží) s Bubny, překračuje karlínské údolí, dvě vltavská ramena a ostrov Štvanici. Viadukt se skládá z 87 kamenných oblouků, na jeho stavbě pracovalo až 3 000 dělníků. Stavební náklady činily 1,5 milionu zlatých. Ve své době se jednalo o ojedinělou stavbu i ve světovém měřítku, jinde se stavěly obdobné mosty mnohdy ještě ze dřeva. V letech 2017 - 2020 proběhla kompletní rekonstrukce viaduktu jako kulturní památky, která zvyšuje jeho dopravní význam a současně nově dotváří genia loci Prahy.

Bližší informace o železničním podnikání firmy Lanna naleznete ZDE

Detail Negrelliho viaduktu na ostrovu Štvanice. Foto NEBE.
Negrelliho viadukt, olej na plátně Ferdinand Lepié 1849. Sbírka MMP.
Severozápadní pohled na Negrelliho viadukt z ostrovu Štvanice. Foto NEBE.
Negrelliho viadukt v místech, kde přechází plavební komoru Štvanici. Foto NEBE.
nahoru