Umělecky nejpozoruhodnější pražská sepulkrální architektonická stavba

Rodinnou hrobku rodiny Lannových a Schebkových navrhl v letech 1867-1868 Anton Viktor Barvitius ve velkorysém stylu, dodnes je největší náhrobní stavbou na Olšanských hřbitovech v Praze, navíc s výjimečně bohatou sochařskou a malířskou výzdobou. Uvnitř hrobky jsou dvě kaple, pod nimiž jsou dvě krypty. Architektura je zbudovaná ve středověkém stylu, jejím nejvýraznějším architektonickým prvkem je obloučkový vlys typický pro románské stavby.

Johann Schebek byl společníkem a spoluvlastníkem firmy Lanna od roku 1864, oddaným přítelem obou Lannů, který se významně zasloužil o rozkvět společného podnikání. Hrobka vznikala v době vrcholu ekonomického a společenského vzestupu A. Lanny mladšího i J. Schebka, kdy si oba nechali zbudovat luxusní klasicistní rezidence. Oba se však narodili v selském stavení, patrně právě proto považovali středověký architektonický styl evokující aristokratickou tradici za nejvhodnější kulisu jejich posledního spočinutí.

Bližší informace o rezidencích rodiny Lanna naleznete ZDE

Rekonstruovaná hrobka rodin Lanna a Schebek na Olšanských hřbitovech. Foto NEBE.
Jihovýchodní pohled na zadní fasádu hrobky. Foto NEBE.
Interiér severní kaple náležící rodině Lanna. Foto NEBE.
Freska ve vstupním prostoru hrobky se signaturou F. Sequense a vročením 1872. Foto NEBE.
nahoru