Železniční stanice, která z Roztok udělala atraktivní destinaci pro zámožné Pražany

Původně byly Roztoky zemědělskou osadou na levém břehu Vltavy poblíž Prahy s bývalou tvrzí ze 13. století, která byla v 16. století přestavěna na zámek. Velký zvrat v rozvoji obce nastal s výstavbou Severní státní dráhy, která byla zprovozněna v roce 1850. V rámci obce Roztoky byla vystavěna patrová staniční budova podle návrhu A. Bradnera, který asistoval známému architektu A. Jünglingovi. Bradner zároveň sjednotil do jednoho celku strážní domek, výpravní budovu i vodárenskou věž.

Železnice vytvořila z Roztok atraktivní destinaci pro zámožné Pražany, kteří si zde v druhé polovině 19. století začali stavět vily v okolí Tichého údolí, jako svá letní sídla. Zároveň se zde začaly stavět průmyslové podniky. Obce Roztoky byla v roce 1893 povýšena na městys a železniční stanice postupně přestala provozně i kapacitně vyhovovat. Ředitelství Rakouské společnosti státní dráhy se jí rozhodlo nahradit 1911 novou budovou nádraží v secesním stylu. S ohledem na vysokou frekvenci letních výletníku byla k budově připojena dřevěná letní čekárna. Ve vstupní části se do dnes zachovala původní bíločerná keramická dlažba od pražské firmy Bárta a Tichý. V roce 2021 započala rozsáhlá modernizace nádraží.

Bližší informace o železničním podnikání firmy Lanna naleznete ZDE

Secesní výpravní budova z roku 1911 nahradila původní budovu z roku 1850. Foto NEBE 2022.
Vlak Siemens Desiro společnosti Arriva na nástupišti nádraží Roztoky. Foto NEBE 2022.
Citlivě zrekonstruovaná dřevěná letní čekárna. Foto NEBE 2022.
Vstupní část budovy s původní bíločernou keramickou dlažbou od firmy Bárta a Tichý. Foto NEBE 2022.
nahoru