A.Lanna starší byl schwarzenberským panstvím jmenován loďmistrem a byl mu ponechán v nájmu vltavský solný obchod. Ve stejném roce byl zrušen státní monopol na obchod se solí, kterého Lanna náležitě využil a začal se samostatným podnikáním.

nahoru