Po úspěšném udržování koryta Vltavy z Českých Budějovic do Prahy, vysoutěžil A. Lanna starší udržování všech prací na Vltavě a Labi až po Saské hranice v úseku od Českých Budějovic až po Dolní Žleb. V prosinci umírá zakladatel hlubocko-krumlovské větve rodu kníže Josef II. ze Schwarzenbergu, za jehož vlády byl vystavěn Schwarzenberský plavební kanál.

nahoru