Firma Lanna převzala od státu do dlouhodobé péče splavnost Labe pro lodě. Ve stejném roce bylo na základě mezistátní rakousko-saské dohody rozhodnuto o umístění budoucí trati železničního spojení mezi Prahou a Drážďany, pro které byla vybrána trasa na návrh dopravního inženýra Aloise Negrelliho skrze údolí Vltavy a Labe.

nahoru