Slavnostní příjezd prvního vlaku do Prahy 20. srpna a tím symbolicky dokončené železniční propojení mezi Vídní a Prahou. Umístění nádražního komplexu a kolejiště navrhl Jan Perner a architektem budovy byl Antonín Jüngling. O stavbu budovy koncového nádraží Severní státní dráhy se postaraly firmy Lanna a Bratři Klenové, kterou s nasazením až 4000 dělníků postavily za 9 měsíců.

nahoru