Založení Pražské železářské společnosti s celkovým jměním devět milionů zlatých, což byl v této době obrovský kapitál, na který poskytla úvěr 3,5 milionů zlatých Vídeňská Creditanstalt. Z Vojtěšské hutě se postupně stal závod s uzavřeným výrobním cyklem. Hlavní část produkce tvořily železniční koleje. Po finanční a odbytové krizi společnosti vznikla finanční ztráta 7 milionů zlatých, a tak byl A. Lanna starší v roce 1862 odvolán z vedení podniku.

nahoru