Rozsáhlé regulace plavební dráhy na Labi, které hrálo v zahraničním obchodě monarchie stále větší roli. Nejčastěji se jednalo o obvyklé prohrábky, kterými se odklízely nánosy vyšších vod. Pražská plavební společnost v 60. letech ovládla dolní Labe, s narůstajícím objemem dopravy začaly vznikat nové přístavy a překladiště.

nahoru