Začátkem roku se v pražské měšťanské besedě setkali zastánci Lannova dávného návrhu na vytvoření plavebních komor v Praze. Výsledkem jednání bylo založení Pražské společnosti pro paroplavbu na řece Vltavě v čele s A. Lannou starším jako největším akcionářem firmy a prvním předsedou společnosti Františkem Dittrichem. Společnost dodnes funguje pod názvem Pražská paroplavební společnost a patří mezi nejdéle fungující ryze české společnosti.

nahoru