Stavba sítě Dráhy císaře Františka Josefa včetně smíchovské spojky s J. Schebkem v konsorciu s firmou Bratři Kleinové a knížetem Janem Adolfem II. ze Schwarzenbergu. Nejdříve byl 1868 dokončen úsek Budějovice–Plzeň, 1869 trať Eggenburg–Budějovice a v roce 1870 trať Eggenburg–Vídeň. Spojení Gmünd–Čerčany bylo otevřeno 1871, koncem téhož roku i náročný úsek Čerčany–Praha. V lednu 1872 byly dokončeny úseky Absdorf–Krems a Plzeň–Cheb, jako poslední pak 15. srpna 1872 spojka z nádraží Dráhy císaře Františka Josefa (dnes Praha hl. nádraží) na nádraží Praha-Smíchov České západní dráhy.

nahoru