Stavba rodinné hrobky v Olšanech společně s rodinou Schebkových. Hrobku ve velkorysém stylu navrhnul Anton Barvitius a do dnes je největší náhrobní stavbou na Olšanských hřbitovech. Uvnitř jsou dvě kaple a pod nimi krypty. Celá stavba je postavené ve středověkém stylu, jejím nejvýraznějším architektonickým prvkem je obloučkový vlys typický pro románské stavby.

nahoru