Slavnostní otevření pražského Rudolfina a poskytnutí prostorů veřejné obrazárny Společnosti vlastenecký přátel umění. A. Lanna mladší jako aktivní člen věnoval k založení reprezentativní kolekci grafických technik ze všech období, která je do dnes ve sbírkách Národní galerie. Rudolfinum zároveň poskytlo potřebné místnosti pro založení Uměleckoprůmyslového muzea.

nahoru