Otevření sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v pražském Rudolfinu. A. Lanna mladší sbírky pravidelně vyplňoval štědrými dary a zápůjčkami, kterými vyplňoval mezery v expozici. Lannův vztah k muzeu postupně přerůstal v důvěrný osobní patronát, osobně dohlížel na činnost nové instituce. Nepostradatelné byly jeho zkušenosti a rozhled velkého sběratele zvláště v začátcích. 

nahoru