Splavňování Vltavy pod Prahou a Labe od Mělníka až do Ústí nad Labem. Kanalizováním řeky pomocí výstavby zdymadel bylo dosaženo větších hloubek než 1,4 m a to celoročně. Tehdy se opět oživila myšlenka A. Lanny staršího, který prosazoval stavbu vltavsko-dunajského průplavu. Podle vodocestného zákona firma prováděla výstavbu u Mělníka a udržovací práce od Klavar u Kolína po soutok Vltavy s Labem. Nadále pokračovaly také práce na horní Vltavě, Nežárce a Lužnici.

nahoru