Byla dokončena stavba vlastní samostatné budovy Uměleckoprůmyslového muzea, sídlícího dosud v pronájmu v pražském Rudolfinu. A. Lanna mladší, který již dříve doplňoval muzejní expozici zápůjčkami, souhlasil se zpřístupněním většiny svých uměleckořemeslných sbírek v nově vzniklých prostorách. Slavnostní otevření expozice proběhlo v březnu 1905 ve čtyřech zcela zaplněných sálech druhého patra budovy.

nahoru