Pravé mecenášské gesto velkého stylu A. Lanna ml. učinil, když muzeu věnoval svoji nejmilejší část kolekce, soubor 1144 kusů historického skla. Tím pozvedl dosavadní již tak kvalitní sbírku na světovou úroveň. Dar byl trvale vystaven ve zvláštním sále, do jehož čela se kuratorium rozhodlo umístit mecenášovo bronzové poprsí, zhotovené při této příležitosti nejvýznamnějším českým sochařem Josefem Václavem Myslbekem (1848–1922) podle živého modelu.

nahoru