Aukční prodej sbírek A. Lanny mladšího, který se uskutečnil v devíti velkých veřejných dražbách, uspořádaných v Berlíně, Stuttgartu a Vídni. Epilogem se stala desátá aukce v září 1912, kdy byla rozprodána odborná knihovna. Volba míst byla promyšlená za účelem co nejlepšího výsledku. Dosažená suma kolem šesti milionů rakouských korun přesáhla všechna očekávání a blížila se ekvivalentu prostředků vynaložených na stavbu Obecního domu, nejvýznamnější pražské secesní budovy.

nahoru