Úmrtí JUDr. Adalberta Lanny nejmladšího ve věku nedožitých 55 let, bývalého ministerského tajemníka, poručíka mimo službu a šéfa firmy. Pohřeb se uskutečnil 15. února na hřbitově Waldfriedhof v Mnichově. Úmrtní oznámení publikované v českém tisku nevzbudilo větší pozornost, stejně jako zprávy vídeňských novin, které o události referovaly především s odkazem na otce. V té době již bylo zcela ukončeno podnikání rodiny Lanna v Čechách.

nahoru