Kamenné stavby, kterou jsou součástí jedné z nejstarších železničních tratí v Čechách a krajinnou dominantou.

Síť čtyř železničních těles Severní státní dráhy na trase Praha – Děčín, které byly zprovozněny v roce 1850. Jedná se betonovo-kamenné stavby ze slícovaných kvádrů, jenž jsou technicky i architektonicky blízké Negrelliho viaduktu. Dvojice viaduktů se nachází v Královské oboře, další viadukt překlenuje cestu nad Mlýnskou ulicí a jeho součástí je i původní opěrná zeď z lomového kamene. Největší viadukt se nachází v Podbabě, kde segmentovým obloukem překonává Šárecký potok. Architektonicky se jedná o pozdní klasicismus.

Bližší informace o železničním podnikání firmy Lanna naleznete ZDE

Lokomotiva společnosti Lanna při transportu 1.7. 1901 na stavbu zdymadla Troja-Podbaba, překonává podjezd u stanice Praha-Bubeneč. BAUER, Zdeněk. Stavební stroje firmy Lanna, 2005.
Železniční most nad cestou směřující z Císařského ostrovu směrem do Královské obory. Foto NEBE.
Viadukt u Vrchu Pecka poblíž nádraží Praha-Bubeneč. Foto NEBE.
Největší viadukt v Podbabě překonávající Šárecký potok. Foto NEBE.
Výlety se zastoupením tohoto místa
nahoru