Římskokatolický farní kostel, vystavěn v klasicistním stylu na barokních základech.

Kostel je pozůstatkem původní zástavby, kdy byla Bubeneč ještě samostatnou vsí. Historie kostela sahá až do 12. století, ale po prvé je písemně zmiňován jako románská stavba v roce 1352. Kostel byl po odbobí hustiských válek a třicetileté válce opakovaně zdevastován. Původní kostel byl kompletně stržen roku 1801 a na jeho místě byl postaven současný barokní kostel v klasicistním stylu. Adalbert Lanna ml. nechal v roce 1870 osadit kostelní věž hodinami. Poslední úpravy kostela byly provedeny v letech 1909–1910. Na území Prahy se jedná o jedinou sakrální stavbu tohoto druhu. V sousedství kostela se nachází budova bývalé bubenečské radnice.

Pohled na unikátní kostel z Krupkova náměstí. Foto NEBE.
V sousedství kostela se nachází budova bývalé bubenečské radnice. Foto NEBE.
Kostelní věž nechal A. Lanna ml. osadit 1870 osadit hodinami. Foto NEBE.
Výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Gotharda. Foto NEBE.
Výlety se zastoupením tohoto místa
nahoru