Bývalé říční rameno Vltavy pohánějí Císařský mlýn.

Původní říční rameno odvádějící vodu směrem k Císařskému mlýnu bylo z velké části zasypáno a zaslepeno v rámci regulace Vltavy v letech 1899 - 1902. Zbytek meandujícího ramene řeky byl odříznut od nově vzniklého 2,8 km dlouhého plavebního kanálu, který byl vystavěn v rámci zdymadla Troja-Podbaba. Zbylý zachovaný zbytek Vltavy byl přeměněn v 1,7 ha velké parkové jezírko Malá říčka. Přítok vltavské vody je vyřešen pomocí napouštěcího zařízení umístěného v severní části jezírka přes kamenou vodní kaskádu, kterou vodá padá až k hladině. Odtok vody je veden do cihlové štoly kolem Císařského mlýna do zatrubněného Dejvického potoka. Jezero je součástí Královské obory a je zajímavou ornitologickou lokalitou.

Pohled z kamenné vodní kaskády přes kterou je jezírko napouštěno. Foto NEBE.
Pohled ze stavidla na hladinu jezírka. Foto NEBE.
Kamenné stavidlo v západní části jezírka. Foto NEBE.
Promenáda vedoucí kolem jezírka nabízí krásné pohledy na Královskou oboru. Foto NEBE.
Výlety se zastoupením tohoto místa
nahoru