Dopravní stavba, která umožnila parním lodím celoročně doplout z Mělníku až do Karlínského přístavu.

Stavba byla zadaná firmě Lanna 13. června 1898 za 1, 525.567.82 zl… Práce byly zahájeny počátkem roku 1899. Dílo původně tvořil hradlový jez o třech polích, horní plavební kanál a plavební komory v Podbabě. Průplav dlouhý 2.8 km byl veden ke komorám u Podbaby částí Královské obory a Císařským ostrovem. Staré vltavské rameno bylo určeno k zasypání. Komora byla zapuštěna 1,5 m do tvrdé břidlice. V roce 1901 bylo potřeba odbagrovat velkou část holešovického ostrova, při čemž asi 150 000 m3 bylo nutno přepravit k zásypu vltavského ramena. Pro zrychlení práce se pracovalo ve dne i v noci a toho roku bylo zaměstnáno až 800 dělníků. Jez byl postaven 9. června 1902. V plavebních komorách se po pár letech ukázalo, že tvrdost a odolnost skály byla přeceněna. Komory proto musely být vyčerpány a celé dno ochráněno betonem.

Zajímavosti

  • Při stavbě zdymadla bylo přesunuto 750 000 m3 zeminy a bylo spotřebováno 93 000 m3 kamene na zdivo, dlažby a zához
  • Velká voda z 15. září 1899 (+426 cm v Karlíně, +565 cm u Podbaby) práci příliš neuškodila. O to větší škody nadělala voda z 9. dubna 1900 (v Karlíně +586 cm) na neupevněných deponiích a svazích průplavu.
  • Ve dvou potápěcích zvonech zde byla skála navrtána a pak odstřelována
  • Při rekonstrukci malé komory bylo nalezeno pouzdro s historickým svědectvím o návštěvě Františka Josefa I. na stavbě toho vodního díla

Pozdější úpravy

  • Hradlový jez byl 1979 nahrazen modernějším pohyblivým jezem
  • Všechna 3 pole byla nahrazena ocelovými klapkami s maximální hradící výškou 3,3 m
  • Na pravém břehu vedle jezu na vorové propusti došlo k úpravě na sportovní slalomovou dráhu
  • Od roku 1995 je v provozu malá elektrárna Podbaba s výkonem 1296 kW
  • V roce 2009 byla dokončena malá vodní elektrárna Troja s výkonem 1960 kW
  • V rámci zabezpečení podjezdových výšek započaly na plavebním kanále Troja – Podbaba stavební práce na mostech, aby současná podjezdová výška 4,5 m byla zvýšena na 7 m

Bližší informace o vodních stavbách firmy Lanna naleznete ZDE

Přemostění plavebního kanálu mezi Královskou oborou a Císařským ostrovem na fotografii z roku 1906. Archiv Český svět.
Pohled na zdymadlo Podbaba z ulice Papírenská. Foto NEBE.
Pohled na plavební kanál z Nového mostu na Císařský ostrov. Foto NEBE.
Pohled na zdymadlo, plavební kanál a Vltavu z vyhlídky Baba. Foto NEBE.
Výlety se zastoupením tohoto místa
nahoru