Story › Epochy a generace

Dvě tváře – jedna firma

S podnikatelským rodem a firmou Lanna se pojí dvě hlavní osobnosti, zakladatele firmy Adalberta (Vojtěcha) rytíře Lanny (1805-1866) a jeho syna Adalberta svobodného pána Lanny (1836–1909). Oba se narodili v Českých Budějovicích a oba se v českých zemích a v habsburské monarchii stali průkopníky průmyslu a reprezentanty podnikatelského a společenského úspěchu v průběhu tzv. dlouhého 19. století, vrcholícího od 1890 krásnými časy – Belle Époque, dramaticky ukončenými vypuknutím 1. světové války.

Otec a syn, kteří svou podnikatelskou aktivitou, vizionářstvím a mecenášstvím změnili poměry ve Střední Evropě

Otec a syn Adalbert Lanna žili a podnikali ve dvou odlišných obdobích. První etapu do březnové revoluce roku 1848 charakterizoval pozvolný rozklad tradičních, zejm. cechovních forem výroby a velice pomalé a jen dílčí pronikání nových postupů do nezemědělské produkce. Kapitalizace peněžních prostředků v průmyslové výrobě, dopravě, obchodu či bankovnictví byla stále ojedinělým jevem. Většina příslušníků majetnějších vrstev z řad měšťanstva ukládala větší finanční obnosy do půdy hlavně formou nákupu zadlužených deskových velkostatků a vůbec se snažila ekonomickou činností i životním stylem napodobit šlechtu, většinou zachovávající konzervativní postoj. A. Lanna starší tvořil právě onu podnikatelskou výjimku.

Adalbert Lanna starší tvořil v konzervativním porevolučním období výjimku

V polovině 19. století se prosadil v průmyslovém podnikání, v těžbě grafitu, uhlí a hutnictví železa, dopravě a v domácím i mezinárodním obchodě. Poslední léta plodného života prožil již v době, která v hospodářské sféře rychle doháněla vše, co bylo v předbřeznovém období do roku 1848 zmeškáno. Jeho syn A. Lanna mladší naplno zhodnotil rodinné a bankovní finanční zdroje, stejně jako podnikatelské zkušeností. Využil nové možnosti akciového soustřeďování kapitálu a se svými společníky se dokázal pustit do finančně náročných podnikatelských projektů, především do železničního podnikání a budování veřejných vodních staveb, které subvencovalo království České a habsburská říše.

Konec krásných časů

Třetí v generaci JUDr. Adalbert Franz svobodný pán Lanna (1867-1922) byl již více právníkem a ministerským úředníkem než podnikatelem. U něho se tak naplnilo do značné míry známé schéma klasického biogramu podnikatelských rodin nejen v Čechách a Rakousku 19. století: otec zakladatel firmy projevil neobyčejný podnikatelský instinkt a využil všech „výzev doby“ k zbohatnutí. Založil a rozšířil podniky, vydělal velké peníze, které ve druhé generaci sloužily už nejen k další akumulaci a reprodukci kapitálu, ale také k tezauraci do půdy a nemovitostí a nákupu uměleckých předmětů, aby ve třetí generaci byly tyto prostředky užívány již jen rentiérsky, bez užší vazby k místu a mimo prostředí, kde byly vytvořeny.

Tento efekt, nazývaný podle románu Thomase Manna „buddenbrookovský“, a další osudové události v podobě válečných konfliktů, politických a státoprávních převratů či záměrného rozbití vlastnických vztahů mohou, jak se ukázalo, zapříčit i úplnou zkázu bývalého bohatství, včetně odprodeje zavedené firmy a rodinného majetku. V neposlední řadě také ztrátu historické paměti. Nacionalizace střední Evropy pracovala proti rodinnému étosu Lannů, protože v soukromém, a i ve veřejném životě se necítili být ani Čechy ani Němci, nýbrž Rakušany, kteří pocházeli z království Českého, k svému podnikání využívali celý trh habsburské monarchie a ve svých aktivitách nikdy nepropadli nacionálním emocím.

JUDr. Adalbert Franz svobodný pán Lanna (1867-1922) poslední z rodu po meči

Kalendárium dějin

1829

Quianiendi dolor ep ediscilita volorro moloris dendisquat dolum esed qui conemod mi, ...

sequi am a porrume ni debit plat magnihillat mo bea ides as et labor re sitis dolorem exero con coris delit minum abo. Ut mo cullaut adit dolores asim et aut harumqui quis re doluptatio. Et iderum, alistor estionse aut aliquos rem ex etsequi am a porrume

Epochy a generace

Příběh budějovického rodu

>> číst více

Encyklopedie České Budějovice

>> odkaz na encyklopedii

Liminigraf

 hodiny, které hlídají vodu

Vltava, Praha - Chuchle
26. 06. 2024  00:50
Stav:     58 cm
Průtok:  66.4 m³/s
Teplota: 17.5 °C

Liminigraf

 hodiny, které hlídají vodu

Vltava, Praha - Chuchle
26. 06. 2024  00:50
Stav:     58 cm
Průtok:  66.4 m³/s
Teplota: 17.5 °C
nahoru