Průvodce › Průvodce - úvodní článek

Putování jedinečným světem vytvořeným z odkazu rodiny a firmy Lanna odhaluje architektonické i industriální skvosty a nabízí prožitek poznávání staronových cest vedoucích současnou krajinou.

Historicko-turistický průvodce vede poutníka jak po cestách a místech paměti, dokládajícími plnění herkulovských úkolů rodiny a firmy A. Lanna, tak za odkazem sběratele a mecenáše umění světového významu Lanny mladšího, dochovaném v rodových rezidencích, ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Národní galerie a mnoha dalších. V čase velkých proměn dlouhého 19. století spjatého s industrializací českých zemí a habsburské monarchie, zakončeného první světovou válkou, se vystřídaly tři generace rodu Adalberta Lanny. Od dobrodružných počátků podnikání na divokých tocích řek přes budování monumentálních stavebních a průmyslových objektů, železnic a vodních děl, sloužících často dodnes, se podnikatelské rodina mimořádně zasloužila také o rozvoj kultury a umění v Čechách a sousedních zemích.

Databáze míst zájmu je průběžně doplňována a propojována pomocí tematických výletů, částečně inspirovaných dobovými turistickými tipy z Řivnáčova průvodce po království Českém. Mimořádně pestrá činnost rodiny a firmy Lanna umožňuje netradičně spojovat různorodé zájmy, jak o plavbu, železnice, industriální památky, tak architekturu či výtvarné umění, bez ohledu na hranice.

Podnikání rodiny a firmy Lanna má kořeny v rakousko-českém pomezí, navazuje na tradice dovozu soli, koněspřežní železnice a razí cestu dále na sever, k zhodnocení přírodního bohatství plavením dřeva, stavbou lodí, mostů, budováním kladenský dolů, hutí, sítě železnic, splavňováním Vltavy a Labe s výstavbou monumentálních vodních děl, propojujícími celé území Čech přes zemské hranice.
FILTRACE
Místo/Výlet: vybráno vše
TÉMA: vybráno vše
REGION: vybráno vše
FILTRACE
nahoru